Spořilovské noviny
Úvod | Stáhněte si | Spořilovské odkazy| FACEBOOK | International  

Spořilováci sobě
Napište nám!
Těšíme se na vaše příspěvky, fotografie, komentáře a další informace, které rádi zveřejníme. Kontaktovat redakci můžete prostřednictvím e-mailu noviny@sporilov.info.


Poslední komentáře
 • Farmářské trhy - aktuální informace:
  "Milí naši zákazníci a podporovatelé! 🍀 Po dnešní schůzce s firmou Mercatus jsme se dobrali . . . " (Kdo bude provozovat farmářské trhy na Spořilově?)
 • Farmářské trhy:
  "Dobrý den, ráda bych se zeptala jak dopadl výběr provozovatele farmářských trhů na Roztylském náměst . . . " (Kdo bude provozovat farmářské trhy na Spořilově?)
 • Karel Koželka na sídlišti Spořilov II:
  "Dobrý den, nevíte náhodou někdo z vás, kde konkrétně architekt Karel Koželka na sídlišti Spořilov . . . " (Život na spořilovském sídlišti v roce 1970)
 • Neni to zadna 1. trida.:
  "Mila Michaelo, jsme vrstevnici. Ja chodil do C a ty bud do a nebo B. Moje sestra Lida s tvoji sestr . . . " (Zapomenutá školní fotografie ze ZŠ Jižní)
 • Tusim,:
  "ze s Renatou jsem chodil do prvni tridy. Ale ta pak nejak zmizela stejne jako Olina Tvrda. mnohem po . . . " (Spitznerovi vzpomínají na Spořilov - díl 1.)
 • Re: no nevim...:
  "Tento názor je kvalitní." (Víte, kudy do volební místnosti? Poradí vám mapová aplikace)
 • no nevim...:
  "pokud někdo netrefí do volební místnosti bez aplikace, je otázka, jestli by měl mít volební právo.. . . . " (Víte, kudy do volební místnosti? Poradí vám mapová aplikace)
 • Souvislost s článkem:
  "A jak to souvisí s článkem?" (D1 u Spořilova přestala být dálnicí!)
 • Nenakupovat u pilulky.cz!:
  "Proti územnímu rozhodnutí přišly dvě žaloby, po změně vedení ji stáhli na radnici Horní Počernice. Ž . . . " (D1 u Spořilova přestala být dálnicí!)
 • Šabatová:
  "„Zima bude těžká. Nevíme, s čím přijde vláda, ale lidem budou muset pomoci i města. Například balíčk . . . " (Do zastupitelstva městské části Praha 4 kandiduje devět volebních subjektů!)


 • Spořilovský kalendář
  <<  Duben  >>
  PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30      

  Mohlo by vás zajímat...

  Doprava

  * Ombudsman se zastal spořilovských občanů, sužovaných celoevropskou těžkou tranzitní dopravou

  Vydáno dne 23. 10. 2012 (2379 přečtení)

  Lidé ze Spořilova se, po více než 2 letech od navedení veškeré kamionové dopravy do centra Spořilova, dočkali podpory veřejného ochránce práv. Celé stanovisko zástupkyně ombudsmana RNDr. Seitlové najdete na webu sos-sporilov.cz (Zpráva o výsledku šetření ve věci dlouhodobě nepříznivých dopadů vedení dopravy v městské části Praha-Spořilov).

  Ve stanovisku, které poukazuje na porušení Listiny základních práv a svobod a některých zákonů, se např. uvádí : 1.Převedení kamionové dopravy z Jižní spojky na Spořilovskou je neoprávněné "V této souvislosti pak ovšem nemohu nezmínit ani výsledky místního šetření,které provedl pověřený zaměstnanec Kanceláře, když subjektivně porovnával provoz kamionů na předmětném úseku Jižní spojky obousměrným průjezdem její části, kterou do doby navedení tranzitní dopravy na Spořilov kamionová doprava užívala. Prakticky podél celého předmětného úseku ve směru na Hradec Králové se oproti ulici Spořilovská v blízkosti Jižní spojky žádná rozsáhlá obytná zástavba nenachází,resp. jsou zde umístěny převážně administrativní budovy. V opačném směru se pak obytná zástavba nachází až ve vzdálenosti několika set metrů od Jižní spojky, a to buď za pásem vzrostlé zeleně, popř. za protihlukovými stěnami, což je oproti stávající situaci podél ul. Spořilovská a s ohledem na námitky stěžovatelů „pro laika“ skutečně stěží pochopitelný stav."

  2.Opatření ohrožuje zdraví obyvatel
  "V této souvislosti upozorňuji, že nebude-li se jednat o opatření pouze přechodné (krátkodobé), půjde o situaci bezprecedentní co do možného ohrožení zdraví obyvatelstva. Opakuji zde, že současný stav na Spořilově považuji za zcela alarmující, nejen pokud jde o související hlučnost z dopravy, ale především o exhalace z těžké nákladní dopravy a související závažná zdravotní rizika (viz část B)."

  3.Dochází k diskriminaci jedné velké skupiny obyvatel oproti všem ostatním
  "Je zároveň smutnou skutečností, že tolik vychvalované zprovoznění části Pražského okruhu mělo na kvalitu života obyvatel městské části Spořilov spíše zásadně negativní důsledky, přestože zatížení daného území hlukem je dlouhodobě známo, stejně tak jako jsou dlouhodobě obecně známy výše naznačené problémy s dostavbou Pražského okruhu a od toho se odvíjející potřeba hledání jiného „provizorního“ řešení“. Na současném stavu mě proto, jako zástupkyni veřejného ochránce práv, zaráží to, že takové řešení bylo nakonec nalezeno v zásadě jen na úkor obyvatel Spořilova, kteří v nemalém počtu bydlí v těsné blízkosti tranzitní komunikace Spořilovská a jsou tak vystaveni nikoli pouze nadměrným expozicím hluku, ale především již opakovaně zmiňovaným exhalacím z kamionové dopravy, neboť větší část spořilovského sídliště se nachází právě na východ od ul. Spořilovské a vzhledem k převládajícím západním větrům jsou tak (na rozdíl např. od obyvatel některých výše jmenovaných jiných částí města podél Jižní spojky) vystaveni všem těmto negativním faktorům, jako bezprostřední nárazníkové pásmo."

  4.Veřejná správa (Odbor dopravy MHMP a Ministerstvo dopravy) selhala, když nebyla přijata efektivní protihluková opatření a nová systémová řešení "Ve spojitosti s tím pak vnímám fakt, že až na dílčí dopravně organizační opatření (úprava provozu) a technická opatření (výměna oken v některých nejvíce exponovaných objektech a výsadba zeleně (jejíž plný účinek by se snad mohl projevit až v delším časovém odstupu), doposud žádná efektivní technická protihluková opatření ve vztahu k nemovitostem dotčeným provozem nebyla realizována. Považuji za selhání veřejné správy, konkrétně odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy a v širších souvislostech i Ministerstva dopravy, pokud tyto dle mého přijaly pouze dílčí řešení, jdoucí v současnosti k tíži obyvatel již značně hluku a emisím exponovaným obyvatel Spořilova, namísto přijetí skutečně efektivních (byť jistě možná i nákladných) protihlukových opatření, a to především, zcela nových řešení systémových."

  5.Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k odnětí hlukové vyjímky Hygienickou stanicí je alarmující
  "Mám za to, že Hygienická stanice HMP se snažila situací zabývat, když v konečném důsledku TSK odňala „hlukovou výjimku“. Fakt, že její rozhodnutí bylo následně Ministerstvem zdravotnictví (MZD) zrušeno s odůvodněním viz shora a s důsledky uvedenými tamtéž, považuji za alarmující. Je pak namístě otázka, zda výše uvedené hodnocení naměřených hodnot hluku v daném případě podle metodického návodu pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb při již takto vysoké hlukové zátěži nelze považovat za důkaz „skrytého zvýšení hlukového limitu“, kritizovaného ostatně laickou veřejností. Jelikož mi není zcela známo, k jakému postupu MZD vlastně HS HMP nabádá (stejně jako si výkladem není jista zjevně ani sama HS HMP), žádám tímto MZD o doplnění v tomto smyslu a HS HMP zároveň o sdělení, jakým způsobem po obdržení spisu pokračovala v předmětném správním řízení."

  6.Postup úřadů neodpovídá principům dobré správy
  "S přihlédnutím ke shora popsaným závěrům hodnotím postup úřadů při řešení nadměrné hlučnosti z provozu na ulici Spořilovská v Praze jako takový, který neodpovídá principům dobré správy. Jsem toho názoru, že správní orgány, zejména mám na mysli Ministerstvo dopravy a odbor dopravy Magistrátu hlavního města Praha, měly ve spolupráci s Hygienickou stanicí HMP vyvinout účinný tlak na Ředitelství silnic a dálnic (event. i prostřednictvím Ministerstva dopravy, jako zřizovatele), aby v městské části Praha–Spořilov zavčas realizovalo alespoň účinná protihluková opatření, jejichž dosavadní rozsah v tuto chvíli považuji za zcela nedostatečný."

  7.Orgány veřejné správy musí situaci napravit "Je mým úkolem, jako zástupkyně veřejného ochránce práv, na zjištěné nedostatky orgány veřejné správy upozornit, proto tak činím formou této zprávy. Současně touto cestou apeluji na orgány veřejné správy, aby se zasadily o urychlené odstranění vytýkaných nedostatků a především aby v návaznosti na proklamace o možných opatřeních ke zlepšení stávající situace konaly."

  Zajímavé je ve stanovisku následující konstatování Hygienické stanice, že závažným zdravotním rizikem je u Spořilovské ovzduší silně znečištěné exhalacemi z těžké nákladní dopravy:
  "HS pak zároveň konstatuje, že podstatně závažnějším faktorem než hluk, jez hlediska zdravotního rizika silně znečištěné ovzduší z dopravy. Jedná se o exhalace z těžké nákladní dopravy, která je zde převažující, neboť se v tuto chvíli jedná o mezistátní tranzitní dopravní trasu. HS sama zdůrazňuje, že obdobný problém se na území hlavního města nevyskytuje. V tomto případě HS připouští, že při pobytu venku může být zasaženo těmito zplodinami několik tisíc lidí. Nadměrná prašnost ve spojení s vysokými hodnotami oxidů dusíku, VOC (těkavé organické látky) a PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky) má jednoznačně akutní účinky u tzv. citlivé populace (děti, chronicky nemocní a staří lidé) ve smyslu častějšího akutního onemocnění dýchacího traktu z důvodu nárůstu reaktivity dýchacích cest, vývoje a zhoršování alergických stavů, zhoršení zdravotního stavu nemocných astmatem a zkrácení délky života obecně. Tento problém však dle HS není možno řešit podle zákona č. 258/2000 Sb., ale prostřednictvím orgánů ochrany životního prostředí, tedy přímo Magistrátu hl. m. Prahy."
  Je třeba vzít v úvahu, že v oblasti Spořilovské dochází k dlouhodobé kumulaci nepříznivých faktorů a tak lze předpokládat, že i krátkodobé působení škodlivin z extrémní kamionové dopravy má na zdraví obyvatel rychlý, a v mnoha případech i nevratný vliv. Naznačují to nejen výsledky dotazníkových šetření, ale i mnoho rozhovorů s lékaři a obyvateli v této oblasti. Naprosto alarmující je zejména nárůst kardiovaskulárních a nádorových onemocnění a dokonce i úmrtí. Domníváme se proto, že by měla proběhnout okamžitá redukce kamionové dopravy alespoň o 50%. V zásadě by však tak hustě obydlenou obytnou čtvrtí neměla kamionová doprava vůbec projíždět, tak jak je tomu ve vyspělých evropských metropolích. Z důvodu ohrožení zdraví obyvatel podporuje urychlené řešení situace na Spořilově Městská část Praha 4 se starostou Horálkem v čele a také profesorka Syková, ředitelka Ústavu experimentální medicíny AVČR a senátorka za Prahu 4.

  Související články:
  Revitalizace parku za MŠ Svojšovická (08.10.2023)
  Ze Spořilova zmizí betonové lavičky (14.08.2021)
  Plus.rozhlas.cz: Zaostřeno Jana Hergeta (11.08.2021)
  Přispějte svým názorem k revitalizaci okolí retenčních nádrží na Chodoveckém potoce (09.03.2021)
  Znečištěné ovzduší zvyšuje smrtící efekt koronaviru COVID-19 (06.04.2020)
  Uzavírky, auta a co s nimi? (23.08.2019)
  Z Hlavní ulice se stala kvůli havárii vody pod vozovkou téměř tichá městská třída (20.05.2019)
  Nedopalky před gymnáziem (25.04.2019)
  Stromořadí do ulic – realita volebního taháku Zelených k vidění na Severní I. (30.11.2018)
  Proč by mělo MŽP požadovat pro záměr zastřešení Spořilovské EIA? (04.09.2018)
  Nakumulované letní opravy ohrožují stabilitu domů u obchodního domu Centrum na Spořilově (23.07.2018)
  Nevratná fixace jednosměrnosti Senohrabské ulice dopravně zatíží sídliště i starý Spořilov (08.02.2018)
  Veřejná podpisová výzva - vybudování toalety na Roztylském náměstí (19.12.2017)
  Zákaz kouření platí také na zastávkách MHD (31.05.2017)
  Zastřešení Spořilovské ještě není, ale radnice už plánuje park (18.01.2017)
  SOS Spořilov: Blokáda Spořilovské (10.09.2016)
  Extrémní prašnost v centrální části Spořilova (18.04.2016)
  NE k prodloužení hlukové výjimky na Jižní spojce (05.11.2015)
  Spořilovské peklo (12.07.2015)
  Poslanci odmítli další poškozování zdraví obyvatel hlukem (21.05.2015)
  Kamiony ohrožují životní prostředí i veřejné zdraví (06.05.2015)
  Diskuze o dopravě na Spořilově (23.04.2015)
  Uklidíme Spořilov? (22.03.2015)
  Zdraví obyvatel Spořilova zachrání zeleň (06.03.2015)
  Dopravně přetíženému Spořilovu se věnovala Česká televize v pořadu Nedej se plus (16.02.2015)
  Letos bude kolem Spořilova postavena další protihluková stěna (10.02.2015)
  Stane se alarmující stav ŽP na Spořilově výzvou pro naše nové zastupitele? (28.11.2014)
  Jak je to s odhlučněním Jižní spojky (21.10.2014)
  "Trafficsensnet" aneb znečištění vzduchu na Spořilově pod kontrolou (09.10.2014)
  Spořilov je po prázdninách opět zahlcen tranzitem (30.09.2014)
  Premiér Bohuslav Sobotka se setkal se zástupci občanských sdružení přímo na Spořilově (14.09.2014)
  Praha 4 požaduje ochranu obyvatel Spořilova před hlukem (14.09.2014)
  Schváleny Zásady územního rozvoje... (14.09.2014)
  Otevřený dopis ministru dopravy Antonínu Prachařovi (10.09.2014)
  Pražský okruh musí být dokončen co nejdříve! (08.09.2014)
  Jednání o dopravě na Spořilově (11.07.2014)
  Ovzduší na Spořilově? Kritické jako v Legerově! (04.03.2014)
  Hluková výjimka pro Spořilovskou byla opět udělena (03.02.2014)
  Občanské sdružení Zdravý Spořilov odmítá zhoršování životního prostředí na Spořilově (12.09.2013)
  Spořilovu pomáhájí vědci i ombudsman (07.05.2013)
  Na Spořilově bude Konference ke stavu hluku a ovzduší (13.02.2013)
  Odpovídáme: Průvodce protihlukovými opatřeními (05.01.2013)
  Dopravní experti z Prahy 4 se seznamují s novinkami z oblasti protihlukových opatření (16.12.2012)
  Údržba chodníků a zeleně na sidlišti Spořilov (26.11.2012)
  Potvrzeno, že splodiny z dieslových motorů vyvolávají zhoubné nádory! (21.06.2012)
  Proslov na happeningu 26.3.2012 - Praha patří lidem, ne autům (01.04.2012)
  Pražský deník: Primátor Svoboda: Nechceme, aby nákladní doprava jezdila na Spořilově (01.04.2012)
  Prašnost Vrútecká (29.03.2012)
  Zdravotní stav obyvatel Spořilova - dotazníkové šetření 2012 (08.03.2012)
  Znečištěné ovzduší nás zabíjí! (05.12.2011)
  Vyjímkou povolené limity hluku jsou na Spořilovské extrémní a životu nebezpečné! (25.10.2011)
  Komentář ke zveřejněným zprávám o měření imisí u Spořilovské spojky (25.11.2010)
  Současná situace v řešení problému zhoršeného životního prostředí a ohrožení zdraví obyvatel Spořilova v důsledku navedení kamiónové dopravy (19.11.2010)
  Hluk na Spořilovské - noční klid (18.11.2010)
  Nadměrný hluk může i zabíjet (02.11.2010)
  Co znamená překročení limitu polétavého prachu (PM10) pro lidské zdraví (26.10.2010)
  Petici proti kamionům podepsalo 1800 lidí (12.10.2010)
  Okruh bude zprovozněn pro automobily na konci září - a co životní prostředí? (21.07.2010)
  Radní Petr Štěpánek podpořil protihluková opatření (16.09.2009)
  Přístup města k nadměrnému hluku je zarážející (16.08.2009)
  Malování průchodu – ZŠ Na Chodovci (03.07.2009)
  Spořilov o Velikonocích rozkvetl! (11.04.2009)
  I letos se bude na Spořilově štěpkovat biologický odpad (28.03.2009)
  Proč se ptám pana Dudry? (30.05.2008)
  Spořilovský zahradník informuje o předjarních úpravách zeleně (12.03.2008)
  14. Biojarmark a Dožínkové slavnosti (letos s důrazem na specialitu každé ekofarmy) (13.07.2007)
  Stanou se sokolské lípy Stromem roku 2007? (25.06.2007)
  "Den Země 2007" na Toulcově dvoře (17.04.2007)
  Akce "Štěpkování 2007" na starém Spořilově (05.04.2007)
  Problematika zimní údržby chodníků na Spořilově (23.11.2006)
  Strategická hluková mapa (23.10.2006)
  Rychlostnice R243 - prokletí Spořilova (03.10.2006)
  Stavební novinky babího léta 2006 (25.09.2006)
  Na pravou míru (07.09.2006)
  Letní "stavební" novinky ze Spořilova (20.06.2006)
  Noví letci na Spořilově (23.05.2006)
  Zasadí nové stromy (14.04.2006)
  Toulcův dvůr - program akcí pro období duben - červenec 2006 (05.04.2006)
  Předjarní spořilovské novinky z ÚMČ Praha 4 (13.02.2006)
  Toulcův dvůr - program akcí pro období leden - duben 2006 (04.01.2006)
  Zimním Spořilovem na kole (29.11.2005)
  Sídlištní Spořilov dostane nové stromy (07.11.2005)
  Smog a prach dusí Spořilov – Víte co je to PM10? (10.10.2005)
  Toulcův dvůr - program akcí pro období říjen - prosinec 2005 (01.10.2005)
  Podzimní "stavební" novinky ze Spořilova (26.09.2005)
  Jih Spořilova dostane novou lávku (18.08.2005)
  Vaše nejhezčí místo na Spořilově (10.08.2005)
  Letní trasa "Spořilov - Posázavský Pacifik" (25.07.2005)
  Roztylský val nabízí krásný výhled na Spořilov (08.07.2005)
  Geopark na Spořilově se dnes rozšíří (15.06.2005)
  Jak na sídlištní šeď? Zkusme to květinami! (01.06.2005)
  Po babičce klokočí... (23.05.2005)
  Ptáci na spořilovském sídlišti (17.05.2005)
  "Kalous ušatý" na Spořilově (17.05.2005)
  Vandalové opět řádili - tentokrát na sídlišti (04.05.2005)
  Vykvetla Pavlonie královská! (03.05.2005)
  Hluk = dlouhodobý problém Spořilova (27.04.2005)
  "Den Země" na Spořilově (23.03.2005)
  Psí blechy hrozí i na Spořilově! (15.03.2005)
  Stanoviště štěpkovače (01.03.2005)
  Zachráníme ostrůvek na Hamerském rybníku? (24.02.2005)
  Akce "Štěpkovač" na starém Spořilově (18.02.2005)
  Třídíte doma nápojové kartony? (17.02.2005)
  Zachráněná labuť na Hamerském rybníku (11.02.2005)
  Vznik spořilovských sadů a alejí (07.02.2005)
  Toulavá zvířata na Spořilově (06.01.2005)
  Navštivte Geopark na Spořilově! (04.01.2005)
  Nové stromy na Spořilově (09.12.2004)
  Nové reklamní plochy v oblasti Spořilova (15.11.2004)
  Posílení osvětlení na Spořilově (04.11.2004)
  Vandalismus na Roztylském náměstí (27.10.2004)
  Krčský les – zelené plíce Spořilova (25.10.2004)
  Údržba zeleně na Spořilově (21.10.2004)
  Nové lavičky na Spořilově (19.10.2004)
  Moje snaha o vylepšení životního prostředí (10.10.2004)
  Projekt Bohdalec-Slatiny (24.09.2004)
  Spořilov a ÚMČ Praha 4: Odbor životního prostředí a územního rozvoje (12.09.2004)
  Intenzita dopravy na Spořilově (01.09.2004)
  Spořilovská fauna (29.08.2004)
  Flora Spořilova (29.08.2004)
  Ovzduší na Spořilově (24.08.2004)
  Koupání na Spořilově a v okolí (11.08.2004)
  [Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
  Celý článek | Autor: RNDr. Jana Růžičková, CSc. | Počet komentářů: 64 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek


  Čtenáři od 31.5.2004

  Spořilovská kliknutí
  Celkem8081462
  Duben84492
  Dnes851

  Spořilováci na webu

  Nyní si čte web : 96 uživ.


  you porn vidéos gratuites sur Bestporn2021.com

  (c) Spořilovské noviny 2004 - 2019  
  Vydavatel: Mgr. Tomáš Hromádka - REGIONPLUS. Adresa redakce: Mgr. Tomáš Hromádka, Rakovského 3162/8, 143 00 Praha 4. IČO: 03582205. Tel. 777 944 684.
  Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce a vlastníků autorských práv. Bez souhlasu redakce nesmí být žádná část Spořilovských novin publikována a to jak v tištěné, tak elektronické podobě.
  Kontaktní e-mail redakce: noviny@sporilov.info
  CENÍK INZERCE