Spořilovské noviny
Úvod | Stáhněte si | Spořilovské odkazy| FACEBOOK | International  

Spořilováci sobě
Napište nám!
Těšíme se na vaše příspěvky, fotografie, komentáře a další informace, které rádi zveřejníme. Kontaktovat redakci můžete prostřednictvím e-mailu noviny@sporilov.info.


Poslední komentáře
 • srpen 68 na sídlišti Spořilov pokr:
  "pokračování Za silnicí už byl nový Spořilov, lemoval ji činžák končící něčím jako kotelnou šedomodr . . . " (Srpen 1968 na Spořilově)
 • srpen 68 na sídlišti Spořilov:
  "Mí rodiče bydleli v bé dvojce od roku 1964. Když přijeli Rusové, bylo mi tři a půl. Jako jedináček z . . . " (Srpen 1968 na Spořilově)
 • Farmářské trhy - aktuální informace:
  "Milí naši zákazníci a podporovatelé! 🍀 Po dnešní schůzce s firmou Mercatus jsme se dobrali . . . " (Kdo bude provozovat farmářské trhy na Spořilově?)
 • Farmářské trhy:
  "Dobrý den, ráda bych se zeptala jak dopadl výběr provozovatele farmářských trhů na Roztylském náměst . . . " (Kdo bude provozovat farmářské trhy na Spořilově?)
 • Karel Koželka na sídlišti Spořilov II:
  "Dobrý den, nevíte náhodou někdo z vás, kde konkrétně architekt Karel Koželka na sídlišti Spořilov . . . " (Život na spořilovském sídlišti v roce 1970)
 • Neni to zadna 1. trida.:
  "Mila Michaelo, jsme vrstevnici. Ja chodil do C a ty bud do a nebo B. Moje sestra Lida s tvoji sestr . . . " (Zapomenutá školní fotografie ze ZŠ Jižní)
 • Tusim,:
  "ze s Renatou jsem chodil do prvni tridy. Ale ta pak nejak zmizela stejne jako Olina Tvrda. mnohem po . . . " (Spitznerovi vzpomínají na Spořilov - díl 1.)
 • Re: no nevim...:
  "Tento názor je kvalitní." (Víte, kudy do volební místnosti? Poradí vám mapová aplikace)
 • no nevim...:
  "pokud někdo netrefí do volební místnosti bez aplikace, je otázka, jestli by měl mít volební právo.. . . . " (Víte, kudy do volební místnosti? Poradí vám mapová aplikace)
 • Souvislost s článkem:
  "A jak to souvisí s článkem?" (D1 u Spořilova přestala být dálnicí!)


 • Spořilovský kalendář
  <<  Červenec  >>
  PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31     

  Mohlo by vás zajímat...

  Zajímavosti

  * Roztylské náměstí jako prostor a hodnota

  Vydáno dne 03. 12. 2007 (4261 přečtení)

  Již delší dobu sleduji snahy o znovu vztyčení sochy bojovníka od Zborova na Roztylském náměstí, dnes se okolo tohoto tématu opět začíná odvíjet diskuze.
  Okolo roku 2000 vyvrcholila jedna taková etapa zjištěním, že původní pomník nelze vztyčit na původním místě prostě proto, protože již nejsme v roce 1937.
  Na původním místě jsou nejenom pochováni naši padlí z roku 1945, ale ukázalo se, že samotný obsah a forma sochy v původním pojetí nemá tak významný a silný odkaz ani ke Spořilovu, natožpak k samotnému náměstí. V této době již bylo také jasné, že se zásadně změnily náplně a do jisté míry i poslání samotného náměstí, bylo zřejmé, že tento veřejný prostor je před rekonstrukcí a bude nutné ho předefinovat jako celek a znovu zformovat podle požadavků doby, ale také na základě prožité historie.

  Tehdejší rozhodnutí Radnice Phy4 o ukončení přípravných prací na znovu vztyčení sochy bylo logickým a správným rozhodnutím na základě pochopení širších souvislostí a vazeb.
  Současně dávalo příslib do budoucnosti, že bude možné zpracovat novou podobu a obsah Roztylského náměstí jako celku, obnovit jeho hlavní kompoziční osu a v rámci tohoto řešení navrhnout podobu pietního místa, kde by jistě bylo vzpomenuto také tradic vzniku Československého státu a osudu pomníku legionářům od Zborova.
  Tehdy jsem si myslel, že otázka navrácení bronzové sochy legionáře útočícího „na bodák“ do prostoru náměstí je uzavřena, a že tématem zůstává již jen vyřešení, jakou formou připomenout okolnosti vzniku Republiky, její tradice, oběti, jejich odkaz a poselství. Jak a jakou formou v tomto kontextu připomenout místní události, historii a místní oběti.
  Namísto toho, se však z Mladé Fronty z 28.11.2007 dozvídáme, že „Na Spořilov se vrátí pomník hrdinů od Zborova“ a noviny to podávají jako hotovou věc. A to přesto, že teprve na 13.12.2007 v 17 hod je do školy svolána veřejná schůze k tomuto tématu.
  Takový postup je nátlakem na prosazení jednostranného zájmu, vytrženého z časoprostorových i sociálních kontextů a nezbývá tedy, než se k němu vyjádřit.
  Především na veřejné schůzi by teprve mělo zaznít něco ke koncepci obnovy Roztylského náměstí, jeho budoucích funkcí, náplní, možnosti financování ap. Také by zde měly být představeny první návrhy na připomenutí bývalého pomníku, i když zatím bez nutného zasazení do kontextu pietního místa a náměstí vůbec.
  Nejsem proti Legionářům, Zborovu, či odkazu z těchto událostí plynoucích, přesto si však myslím, že Zborov má svůj památník především na Zborově. Legionáři mají svůj ústřední pomník – a krásný – v Praze před Emauzy. To jistě neznamená, že není a nemůže být celá řada dalších pamětních míst tyto události připomínající. Nemyslím však, že v této věci jsou konkrétní vazby ke Spořilovu tak silné, aby musel být pomník obnovován v původním provedení.
  Socha samotná není tak hodnotným dílem, aby sama o sobě stála za obnovu a byla tím nosným motivem a důvodem k obnově pomníku. Navíc její umístění do prostoru náměstí s ohledem na hroby padlých bude vždy obtížné.
  Přípravy a stavba jakýchkoli pomníků bez jejich pečlivého zasazení do stávajícího prostoru náměstí, bez respektování jeho sadové kompozice a podřízení se tomuto prostoru nepřinese uspokojivý výsledek. Naopak, může náměstí jako celku hodně ublížit, v horším případě může dokonce potlačit jeho základní koncept, či narušit jeho velkorysost a celistvost.
  Předběhnutí rozhodnutí o navrácení sochy před vypracováním celkové studie obnovy náměstí, prakticky znemožní jednotnou obnovu náměstí a jednotný koncept nové úpravy. Stále je třeba pamatovat, že jde o jeden otevřený prostor sadového náměstí, k jehož hlavním kompozičním prvkům patří – trávníky a stromy, osovost a průhledy, prostor gradující věží kostela.
  Pro pochopení, proč socha Zborováka a její umístění zasahuje tak zásadním způsobem do celého náměstí, se musíme vrátit k době vzniku st. Spořilova. Byl vyprojektován a postaven podle jednotné koncepce a v duchu idejí zahradních měst z poč. 20. století, ovlivněn funkcionalismem, ale také občanskou střídmostí a sounáležitostí.
  Naprosto originálním způsobem bylo pojednáno půdorysné uspořádání nové městské čtvrti - zahradního města. Mezi bloky domů byly vloženy aleje, sady a parková náměstí. Symetrie a osový kříž daly základ k pojmenování ulic, uprostřed všeho stojí kostel.
  Jak velkorysý to byl koncept je zřejmé z pohledu na mapu i z faktu, že uvnitř nové čtvrti bylo pro veřejnou zeleň vyčleněno přes 6,5 hektaru ploch, (čisté výměry). A zeleň zde opět byla založena podle jednotného konceptu, který již však respektoval základní východiska a podmínky celé čtvrti. Tomu byla podřízena jak modelace terénů, výběr dřevin, tak především sadová kompozice, rozvržení hmot ap.
  Roztylské náměstí je jedním z největších parkových náměstí v Praze, jenom čistá plocha zeleně zde představuje nejméně 14.000 metrů čtverečných. Náměstí začíná dole na úrovni Trenčínské a Kremnické ulice a vrcholí průčelím kostela.
  Dnes náměstí nemá nějaké silné, např. společenské centrum dění, spíše můžeme mluvit o těžišti náměstí, které se rozkládá v prostoru od restaurace Eureka ke kostelu – tedy právě v prostoru, kde se také nachází dnešní pomník padlým a kde se uvažuje s umístěním sochy Zborováka.
  Samotné náměstí je pro st. Spořilov naprosto určující a jedinečné. Pro celou severní polovinu Spořilova je např. svým velkorysým a vzdušným prostorem odůvodněním jinak poměrně stísněné výstavby malých řadových domků s malými zahrádkami a úzkými ulicemi.
  Prochází jím již zmíněný osový kříž určující pojmenování ulic, odsud vychází dvě alejové třídy do horní, jižní poloviny Spořilova a ono samo, poté kdy pohledově graduje průčelím kostela, pokračuje v sadové úpravě okolo kostela a dále v půdorysu parkových ploch za kostelem až skoro k Jižnímu náměstí.
  Od kostela je krásná vyhlídka zpět do celého náměstí, ale také přes celé město až na Hradčany, tak jako z Hradu je vidět Spořilov.
  Vraťme se však pod kostel a zůstaňme v té části náměstí, která zpočátku byla označována také jako Obchodní náměstí. Pro tuto část je naprosto zásadní zachování velkorysého, vzdušného a přehledného prostoru jako hodnoty architektonické i zahradní tvorby. A to i ve smyslu střídmosti a uměřenosti budoucích výsadeb dřevin, instalování prvků malé architektury a zejména pak umisťování pohledově náročných děl jako jsou pomníky.
  Budoucí úprava pietního místa, které se stejně nevyhneme, tedy logicky musí vycházet z konceptu a logiky celého náměstí a jeho sadové kompozice. A nikoli obráceně.

  Přál bych si, abychom společně s naší Radnicí začali nahlas přemýšlet a diskutovat budoucí podobu a poslání Roztylského náměstí, obsah a formu pietního místa a pak, až budeme mít vizi a představu čeho chceme dosáhnout, zpracovali projekty a ty uskutečnili.
  Myslím, že tak vážná věc stojí za promyšlení, spolupráci a spojení sil pro dosažení nápaditého a hodnotného řešení pro 21. století. Devadesáté výročí vzniku Republiky se dá důstojně připomenout také poctivou prací a dobrým projektem obnovy náměstí a snad také základním kamenem budoucího pietního místa.


  Autor je spořilovským rodákem a občanem, absolventem sadovnického oboru střední zahradnické školy na Mělníce, zahradnické fakulty v Lednici na Moravě vysoké školy zemědělské v Brně a od roku 1990 zajišťuje pro MČ Pha 4 údržbu a obnovu zeleně na st. Spořilově.

  Související články:
  Sbor pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova připomíná hrdiny prvního a druhého odboje (11.03.2024)
  Sbor pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova - odkazy na internetu (05.01.2023)
  Sbor pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova pokračuje v činnosti (20.10.2022)
  K výročí bitvy u Zborova 1917 - 2022 (14.07.2022)
  Uložení prstí našich legionářů z bojišť 1. světové války (20.06.2022)
  Vzpomínka na heydrichiádu (22.06.2021)
  Výroční zpráva Sboru pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova za rok 2020 a plán činnosti na rok 2021 (31.03.2021)
  Vychází Spořilovské noviny 2/2021 (23.03.2021)
  Výroční zpráva Klubu TGM v Záběhlicích za rok 2019 a plán činnosti na rok 2020 (15.01.2020)
  Deset let Sboru pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova (12.11.2019)
  Masaryk a jeho živý odkaz dnešku (04.11.2019)
  Výroční zpráva Sboru pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova za rok 2018 a plán činnosti na rok 2019 (22.01.2019)
  Členové Sboru pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova připomínali výročí vzniku ČSR po celé Praze (06.11.2018)
  Obrazem: Po 77 letech na svém místě... (11.10.2018)
  Po 77 letech na svém místě... (30.09.2018)
  Prsť ze Zborovského bojiště se vrátila na Staroměstskou radnici (30.09.2018)
  Bojovali za naši svobodu: Přehled legionářů z Roztyl a Spořilova v první světové válce (02.05.2018)
  Odešla Iva Ritschelová, velká vědkyně a statečná vlastenka (07.12.2017)
  Vyšly Spořilovské noviny 1/2017 tentokrát věnované výročí bitvy u Zborova (29.06.2017)
  Anketa k výročím roku 2017: Jarina Žitná (29.06.2017)
  Anketa k výročím roku 2017: Tomáš Sedláček (29.06.2017)
  Anketa k výročím roku 2017: Iva Ritschelová (29.06.2017)
  Anketa k výročím roku 2017: Vratislav Preclík (25.06.2017)
  Projektové fórum gymnázia Postupická (19.06.2017)
  Anketa k výročím roku 2017: Magdalena Elznicová Mikesková (19.06.2017)
  Anketa k výročím roku 2017: Jaroslav Láník (19.06.2017)
  Anketa k výročím roku 2017: Emil Kulfánek (16.06.2017)
  Anketa k výročím roku 2017: Anna Hogenová (16.06.2017)
  Anketa k výročím roku 2017: Jiří Filip (16.06.2017)
  Národní pouť ke Zborovu (15.06.2017)
  Anketa k výročím roku 2017: Adéla Gjuričová (10.06.2017)
  Anketa k výročím roku 2017: Jiří Daníček (10.06.2017)
  Anketa k výročím roku 2017 (10.06.2017)
  Hrdinové od Zborova se zasloužili o stát, usnesli se poslanci (07.06.2017)
  Vzpomínali jsme na hrdiny (15.05.2017)
  Neznámá kapitola z historie legionářského pomníku - objevil se po válce na Žižkově?! (10.03.2017)
  Zemřely dvě významné osobnosti a podporovatelé myšlenky obnovy pomníku Hrdinům od Zborova (24.01.2017)
  Tip na vánoční dárek: Po stopách spořilovských legionářů (22.10.2016)
  Publikaci Po stopách spořilovských legionářů obdržely školy zřizované MČ Praha 4 (25.08.2016)
  Legiovlak vpřed - navštivte výstavu na Masarykově nádraží (22.08.2016)
  O knize v televizi (01.07.2016)
  Sokol a legie (30.06.2016)
  Legionáři 2016 (23.06.2016)
  Spořilov a hoši od Zborova (23.06.2016)
  Sokol, legie a Spořilov (21.04.2016)
  Setkání nad knihou Po stopách spořilovských legionářů v Poliklinice Spořilov (10.03.2016)
  Po stopách spořilovských legionářů... v Lánech (07.03.2016)
  Požehnání knize Po stopách spořilovských legionářů (06.03.2016)
  Knihu Po stopách spořilovských legionářů bude možné zakoupit v Poliklinice Spořilov (25.02.2016)
  Pozvánka do Lán (25.02.2016)
  Kniha Po stopách spořilovských legionářů (23.02.2016)
  Pozvánka na slavnostní požehnání knize Po stopách spořilovských legionářů (15.02.2016)
  Vychází kniha Po stopách spořilovských legionářů (12.02.2016)
  Odbojáři a příznivci pomníku Hrdinům od Zborova bilancovali (06.12.2015)
  Z poselství Aloise Jiráska sibiřským legiím (31.10.2015)
  Zborov a jeho odkaz dnešku (26.06.2015)
  Sedmdesát let čekání na Spořilovském náměstí (10.05.2015)
  Národní hřbitov Spořilov jako nedílná součást Roztylského náměstí (18.03.2015)
  Národní hřbitov na Spořilově zachráněn! (18.03.2015)
  Zachraňme společně Národní hřbitov na Spořilově! (31.01.2015)
  Vzpomínka hrdinů 6. Hanáckého střeleckého pluku (03.09.2014)
  Vzpomínka na spořilovské legionáře (02.09.2014)
  Sto let od vzniku československých legií (24.07.2014)
  Plakát Vojtěcha Preissiga (07.07.2014)
  Před sedmdesáti sedmi lety... (29.06.2014)
  Vladimír Prchlík obdržel cenu ČESKÝ PATRIOT za celoživotní dílo (05.03.2014)
  Do hřbitova 4.500.000 Kč (01.11.2013)
  Hrdinové od Zborova v lánském muzeu TGM (21.09.2013)
  Z prezentace modelu pomníku na farmářském trhu 29. 6. 2013 (04.07.2013)
  Legionářský pomník Hrdinům od Zborova se vrací na Spořilov (01.07.2013)
  Památce hrdinů od Zborova (01.07.2013)
  Pozvánka na setkání k 96. výročí bitvy u Zborova (25.06.2013)
  Sbohem příteli, milý bratře (poděkování a vzpomínka) (05.01.2013)
  Legionář hrdina - plukovník Josef Jiří Švec se vrací do Prahy (02.01.2013)
  Miroslav Sígl: Pohled z pražského Spořilova (15.12.2012)
  Miroslav Sígl - ČESKÝ PATRIOT odešel na věčnost (15.12.2012)
  Díky bratře generále Tomáši Sedláčku! (03.09.2012)
  K básni Rudolfa Medka na čelní straně pomníku Hrdinům od Zborova (19.08.2011)
  Vizualizace pomníku Hrdinům od Zborova (03.08.2011)
  Metro (28.6.2011): Lidé bojují za pomník legionářům na Spořilově (28.06.2011)
  Zborovák opět na scéně (18.05.2011)
  Zborov na Spořilově (26.06.2010)
  Slavnostní setkání k výročí bitvy z Zborova (22.06.2010)
  Pozná někdo střelu, co stála u pomníku Hrdinům od Zborova? (01.05.2010)
  Ostatky neznámého vojína z bitvy u Zborova jsou uloženy v Památníku na Vítkově (25.10.2009)
  Sbírka úspěšně skončila (17.10.2009)
  Jednání Rady MČ Praha 4 k rekonstrukci pietního místa na Roztylském náměstí (06.10.2009)
  Komunistické Haló noviny napsaly o Národním hřbitově na Spořilově (26.08.2009)
  Nezapomínáme na Zborov!?!! (02.07.2009)
  Výstavka soutěžních návrhů žáků spořilovských škol (10.06.2009)
  k zbourání prvního pomníku zborovských hrdinů v Československu (11.03.2009)
  Národní hřbitov bude zachován z roku 1945 a doplněn pamětní deskou 2. odboje (03.03.2009)
  Dosavadní průběh jednání zatím neodpovídá stavu příprav brzké realizace projektu (27.02.2009)
  Podpoří starostové městských částí obnovu pomníku odbojů na Spořilově? (23.02.2009)
  Bránili Transsibiřskou magistrálu (15.12.2008)
  Zamyšlení nad spořilovským i jinými pomníky (14.12.2008)
  VZÁCNÝ ARCHIVNÍ NÁLEZ: SPOŘILOVŠTÍ BOJOVNÍCI V AKCI (11.12.2008)
  Jekatěrinburg předběhl Spořilov (08.12.2008)
  Spořilováci chtějí moderní památník (27.11.2008)
  ROZHOVOR s Doc. PhDr. Jaromírem Hořcem, CSc. (17.11.2008)
  Socha „Zborováka“ z r. 1937 je na letáku ilustrační a vyjadřuje kontinuitu s minulostí (17.11.2008)
  Zvláštní tištěné číslo Spořilovských novin přináší stanoviska PRO i PROTI (14.11.2008)
  Veřejná sbírka na obnovu vojenské historické památky úspěšně pokračuje (10.11.2008)
  Forma budoucího památníku je jedna věc, ale důležitější je jeho obsah a sdělení (09.11.2008)
  Představení návrhů na památník odbojů a na rekonstrukci Roztylského náměstí (05.11.2008)
  Sbírka na obnovu památníku odbojů pokračuje (14.08.2008)
  Sdružení podporuje koncepční rekonstrukci CELÉHO Roztylského náměstí, v jejímž rámci dojde i k úpravě pietního místa (10.06.2008)
  HOLD NAŠIM HRDINŮM, bojovníkům a obhájcům svobody a demokracie! (01.05.2008)
  Fotokronika - Setkání s veřejností (13.12.2007) (15.12.2007)
  Návrh 1, návrh 2 (13.12.2007)
  Prosba k účastníkům diskuse o pomníku (13.12.2007)
  Dopis Adolfa Branalda (13.12.2007)
  Potřebuje Spořilov pomník? (11.12.2007)
  Nezapomínáme, bratři legionáři! Zářný příklad nezměrného hrdinství a opravdového českého vlastenectví (1) (10.12.2007)
  Kauza pomník Hrdinům od Zborova (10.12.2007)
  Nápisy na zborovském pomníku (06.10.2007)
  Spořilovští filatelisté - vzpomínáte na pamětní známky ke 20. výročí Zborova? (29.08.2007)
  Jak vypadalo odhalení sochy „Bojovníka od Zborova“? (20.08.2007)
  Spořilov u Zborova (08.08.2007)
  65 let od zničení pomníku na Spořilově (13.07.2005)
  [Akt. známka: 0,00 / Počet hlasů: 4] 1 2 3 4 5
  Celý článek | Autor: Jan Fischer | Počet komentářů: 14 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek


  Čtenáři od 31.5.2004

  Spořilovská kliknutí
  Celkem8541760
  Červenec72322
  Dnes507

  Spořilováci na webu

  Nyní si čte web : 65 uživ.


  you porn vidéos gratuites sur Bestporn2021.com

  (c) Spořilovské noviny 2004 - 2019  
  Vydavatel: Mgr. Tomáš Hromádka - REGIONPLUS. Adresa redakce: Mgr. Tomáš Hromádka, Rakovského 3162/8, 143 00 Praha 4. IČO: 03582205. Tel. 777 944 684.
  Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce a vlastníků autorských práv. Bez souhlasu redakce nesmí být žádná část Spořilovských novin publikována a to jak v tištěné, tak elektronické podobě.
  Kontaktní e-mail redakce: noviny@sporilov.info
  CENÍK INZERCE