Spořilovské noviny
Úvod | Stáhněte si | Spořilovské odkazy| FACEBOOK | International  

Možnost prezentace
Zde může být Váš krátký textový inzerát s odkazem na Vaše stránky. Bližší informace na noviny@sporilov.infoNejkomentovanější
Bojíme se, že tramvaje zvýší hluk na Spořilově
11. 04. 2017
Počet komentářů: 3Spořilovský kalendář
<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

Mohlo by vás zajímat...
Ubytování u KomorníkaKunžakRybářstvíLuxusní chataPenzionUbytování ve StrmilověVyhlídkaGotický penzionLesní azylStrmilovský šachový klubUbytování velkých skupinOrlí Hnízdovodlitni

Kultura

* Vzpomínali jsme na hrdiny

Vydáno dne 15. 05. 2017 (77 přečtení)

Pietní akt 2017Za překrásného slunečného májového dopoledne 10. května se konalo tradiční setkání spořilovských občanů k uctění památky obětí hrdinů dvou světových válek a tří odbojů. Prosluněné náměstí, vůně rozkvetlých šeříků a radostné zvuky dechové hudby připomínaly historické dny květnového povstání na Spořilově v květnu 1945.
Krátce před desátou hodinou se začali scházet první spořilovští občané a hosté na Pietní slavnost k uctění světlé památky hrdinů dvou světových válek a Pražského květnového povstání na Národní hřbitov na Roztylském náměstí. Řízné tóny dvacetičlenné sokolské dechovky Jitřenka Praha ze Sokola Libeň pod taktovkou Antonína Tichého zvaly k účasti naše občany a školní mládež. Zazněly skladby znějící Spořilovem ve dnech Pražského květnového povstání - sokolské pochody, národní písně a vojenské pochody spojeneckých armád. Sešlo se tentokrát velmi mnoho, kolem 260, občanů.

Pietní akt 2017U pamětní desky na Národním hřbitově zaujala místa čestná stráž s historickými prapory, složená ze zástupců Tělocvičné jednoty Sokol Spořilov, Československé obce legionářské, Junáka a Obce baráčníků na Spořilově.
Shromáždění zahájil předseda 54. základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Vladimír Dvořák. Uvítal především čestné hosty. Tentokrát poprvé zástupce J.E. velvyslance Slovenské republiky v Praze a zástupkyni Generálního štábu Armády České republiky. Za omluveného starostu Prahy 4 Petra Štěpánka, který se omluvil pro účast na zahraniční cestě, se zúčastnily zástupkyně starosty paní Iva Kotvová a Adéla Gjuričová. Přítomni byli též zástupci pořádajících organizací.
Pořad slavnosti zahájil uctěním památky našich občanů - obětí 2. světové války přečtením jmen 68. občanů ze Spořilova a Roztyl, vlastenců a hrdinů, kteří zahynuli za 2. světové války na bojištích, v koncentračních táborech nebo při válečných událostech doma i v zahraničí nebo se stali nevinnými obětmi nacistické zvůle.
Vladimír Prchlík poté uvedl jména 38. legionářů, kteří bojovali na Rusi, ve Francii a Itálii a zúčastnili se vojenských operací v první světové válce po celém světě. Po šťastném návratu do vlasti se usídlili v nově postaveném Spořilově. Založili místní Jednotu Československé obce legionářské a zapojili se do bohatého veřejného a kulturního života. Mnozí legionáři se svými rodinami vstoupili do Sokola a mimo cvičení působili jako členové dramatického odboru a hráli ochotnické a loutkové divadlo nebo účinkovali v tamburašském orchestru KOLO.
Po minutě ticha věnované vzpomínce na hrdiny všech válek a za zvuků smutečního pochodu, který zahrála hudba Pražské posádky Armády České republiky, položili čestní hosté a zástupci pořádajících organizací věnce a kytice k pamětní desce na Národním hřbitově.
Hlavní projev přednesla zástupkyně starosty paní Iva Kotvová. Výstižně popsala význam událostí bojů československých legionářů za 1. světové války. Zdůraznila zejména důsledky a rozhodující význam vítězství ve slavné bitvě československých legionářů u Zborova dne 2. července 1917. Připomněla, že na počest památky a odkazu hrdinů byl u příležitosti 20. výročí v červnu 1937 na Roztylském náměstí na Spořilově slavnostně odhalen pomník Hrdinům od Zborova. Pomník padnul za oběť nacistické snaze odstranit v době Protektorátu Čechy a Morava všechny pomníky a památky připomínající hrdinství legionářů, Sokolů, skautů a všech vlastenců a jejich vůdců - prezidenta T.G. Masaryka, Edvarda Beneše a Milana Rastislava Štefánka.
S výzvou k žákům a studentům tří spořilovských škol promluvila sestra Jaroslava Křupalová, předsedkyně Obvodního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu v Praze 4. Přišli tentokrát v nevídaném počtu kolem sta dětí ze Základní školy Jižní IV spolu s ředitelem Danielem Kaiserem, ze Základní školy Pod Spořilovem se šesti učitelkami a studenti Gymnázia Postupická s ředitelem Josefem Tomkem. Připomněla jim, aby nezapomínali na oběti války a děti hrdinů, jejich rodiče a prarodiče.
Vladimír Prchlík zahájil své vystoupení stručným přehledem všech významných výročí mezinárodního, celostátního i místního významu letošního jubilejního roku 2017. Letos si připomínáme významné události pohnutých dějin našeho národa a slavíme vítězství spolu se Spojenci ve 2. světové válce a v Pražském květnovém povstání. S pietou a úctou zejména 100. výročí všech obětí památné a pro další vývoj boje Čechů a Slováků za svobodu a demokracii - vítězství v boji proti mnohonásobné převaze rakouských a německých vojsk v rozhodující bitvě u Zborova. Uvedl, co předcházelo této světodějné události. V době před 1. světovou válkou, na počátku devatenáctého století žilo na území tehdejšího carského Ruska kolem 100 000 Čechů a Slováků, kteří se tam vystěhovali převážně za prací. Mezi nimi byli mladí muži, většinou členové Sokola, kteří byli z Ruska pozváni, aby jako učitelé zaváděli výuku tělesné výchovy do ruských škol nebo působili jako učitelé hudby, řemeslníci, obchodníci, hudebníci - členové orchestrů a podobně. V předválečné Rakousko-Uherské monarchii byl hlad a bída, značná nezaměstnanost, nedostatečná zdravotní péče, hromadné epidemie a zejména silný národnostní útlak se strany rakouských úřadů. Po vypuknutí 1. Velké světové války v roce 1914 se na území Ruska vytvořila z řad krajanů Národní rada Čechů v Rusku, která zvolila do svého čela profesora Tomáše Garrigue Masaryka jako svého vynikajícího ideového politického a vojenského vůdce. Po vítězné bitvě po usilovném jednání profesora Masaryka dala ruská vláda souhlas k vytváření samostatných vojenských jednotek, které poté se rozrostly na desetitisíce nadšených dobrovolníků - legionářů z řad krajanů Čechů žijících v Rusku a hlavně díky velkému přílivu zajatců, kteří odmítli bojovat proti slovanským bratřím - Rusům, Srbům, Chorvatům a Slovincům, a vzdávali se hromadně do zajetí. Na závěr svého vystoupení vyzval školní mládež, aby se děti ptaly svých rodičů, prarodičů a známých na tyto tragické události naší minulosti.
Ochraňujme živý odkaz a národní legionářské tradice našich předků, hrdinů v boji za svobodu a demokracii. Jsou to pojmy neviditelné a velmi křehké, je s nimi potřeba opatrně zacházet a o ně pečovat v zájmu naší šťastné budoucnosti. Na všechny shromážděné občany se pak obrátil s aktuální výzvou „Važme si nabyté svobody a demokracie a pečujme o její další rozkvět!“
Druhým významným výročím naší pohnuté minulosti je 155 let od založení tělocvičné organizace SOKOL bratry Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fügnerem dne 16. února 1862. První prezident Československé republiky T.G. Masaryk prohlásil na plzeňském sjezdu Československé obce legionářské proslavenou větu, že „Bez Sokola by nebylo legií a bez legií by nebylo Československa!“.
Konečně třetím významným výročím pro Spořilov je letošní 90. výročí založení Tělocvičně jednoty Sokol Praha Spořilov, Roztyly dne 10. září 1927.
Na závěr pietní slavnosti vystoupili duchovní Církve československé husitské Jan Hlavsa a duchovní Církve českobratrské evangelické Michal Šourek. Zaznělo čtení Písma svatého, úryvku z Janova evangelia s výkladem. Modlitbou Páně všichni vzpomněli na drahé zesnulé, trpící a nemocné. Na závěr oba duchovní požehnali shromáždění i všem občanům Spořilova. Na zakončení této důstojné slavnosti zahrála sokolská hudba Československou státní hymnu.
Po skončení pořadu se spořilovští sousedé i milí hosté pomalu rozcházeli plni radostných dojmů a příjemných zážitků do svých domovů. Na cestu na rozloučenou jim zahrála sokolská dechovka do pochodu.

Foto: Prostor

Související články:
Neznámá kapitola z historie legionářského pomníku - objevil se po válce na Žižkově?! (10.03.2017)
Zemřely dvě významné osobnosti a podporovatelé myšlenky obnovy pomníku Hrdinům od Zborova (24.01.2017)
Tip na vánoční dárek: Po stopách spořilovských legionářů (22.10.2016)
Publikaci Po stopách spořilovských legionářů obdržely školy zřizované MČ Praha 4 (25.08.2016)
Legiovlak vpřed - navštivte výstavu na Masarykově nádraží (22.08.2016)
O knize v televizi (01.07.2016)
Sokol a legie (30.06.2016)
Spořilov a hoši od Zborova (23.06.2016)
Legionáři 2016 (23.06.2016)
Sokol, legie a Spořilov (21.04.2016)
Setkání nad knihou Po stopách spořilovských legionářů v Poliklinice Spořilov (10.03.2016)
Po stopách spořilovských legionářů... v Lánech (07.03.2016)
Požehnání knize Po stopách spořilovských legionářů (06.03.2016)
Knihu Po stopách spořilovských legionářů bude možné zakoupit v Poliklinice Spořilov (25.02.2016)
Pozvánka do Lán (25.02.2016)
Kniha Po stopách spořilovských legionářů (23.02.2016)
Pozvánka na slavnostní požehnání knize Po stopách spořilovských legionářů (15.02.2016)
Vychází kniha Po stopách spořilovských legionářů (12.02.2016)
Odbojáři a příznivci pomníku Hrdinům od Zborova bilancovali (06.12.2015)
Z poselství Aloise Jiráska sibiřským legiím (31.10.2015)
Zborov a jeho odkaz dnešku (26.06.2015)
Sedmdesát let čekání na Spořilovském náměstí (10.05.2015)
Národní hřbitov Spořilov jako nedílná součást Roztylského náměstí (18.03.2015)
Národní hřbitov na Spořilově zachráněn! (18.03.2015)
Zachraňme společně Národní hřbitov na Spořilově! (31.01.2015)
Vzpomínka hrdinů 6. Hanáckého střeleckého pluku (03.09.2014)
Vzpomínka na spořilovské legionáře (02.09.2014)
Sto let od vzniku československých legií (24.07.2014)
Plakát Vojtěcha Preissiga (07.07.2014)
Před sedmdesáti sedmi lety... (29.06.2014)
Vladimír Prchlík obdržel cenu ČESKÝ PATRIOT za celoživotní dílo (05.03.2014)
Do hřbitova 4.500.000 Kč (01.11.2013)
Hrdinové od Zborova v lánském muzeu TGM (21.09.2013)
Z prezentace modelu pomníku na farmářském trhu 29. 6. 2013 (04.07.2013)
Legionářský pomník Hrdinům od Zborova se vrací na Spořilov (01.07.2013)
Památce hrdinů od Zborova (01.07.2013)
Pozvánka na setkání k 96. výročí bitvy u Zborova (25.06.2013)
Sbohem příteli, milý bratře (poděkování a vzpomínka) (05.01.2013)
Legionář hrdina - plukovník Josef Jiří Švec se vrací do Prahy (02.01.2013)
Miroslav Sígl: Pohled z pražského Spořilova (15.12.2012)
Miroslav Sígl - ČESKÝ PATRIOT odešel na věčnost (15.12.2012)
Díky bratře generále Tomáši Sedláčku! (03.09.2012)
K básni Rudolfa Medka na čelní straně pomníku Hrdinům od Zborova (19.08.2011)
Vizualizace pomníku Hrdinům od Zborova (03.08.2011)
Metro (28.6.2011): Lidé bojují za pomník legionářům na Spořilově (28.06.2011)
Zborovák opět na scéně (18.05.2011)
Zborov na Spořilově (26.06.2010)
Slavnostní setkání k výročí bitvy z Zborova (22.06.2010)
Pozná někdo střelu, co stála u pomníku Hrdinům od Zborova? (01.05.2010)
Ostatky neznámého vojína z bitvy u Zborova jsou uloženy v Památníku na Vítkově (25.10.2009)
Sbírka úspěšně skončila (17.10.2009)
Jednání Rady MČ Praha 4 k rekonstrukci pietního místa na Roztylském náměstí (06.10.2009)
Komunistické Haló noviny napsaly o Národním hřbitově na Spořilově (26.08.2009)
Nezapomínáme na Zborov!?!! (02.07.2009)
Výstavka soutěžních návrhů žáků spořilovských škol (10.06.2009)
k zbourání prvního pomníku zborovských hrdinů v Československu (11.03.2009)
Národní hřbitov bude zachován z roku 1945 a doplněn pamětní deskou 2. odboje (03.03.2009)
Dosavadní průběh jednání zatím neodpovídá stavu příprav brzké realizace projektu (27.02.2009)
Podpoří starostové městských částí obnovu pomníku odbojů na Spořilově? (23.02.2009)
Bránili Transsibiřskou magistrálu (15.12.2008)
Zamyšlení nad spořilovským i jinými pomníky (14.12.2008)
VZÁCNÝ ARCHIVNÍ NÁLEZ: SPOŘILOVŠTÍ BOJOVNÍCI V AKCI (11.12.2008)
Jekatěrinburg předběhl Spořilov (08.12.2008)
Spořilováci chtějí moderní památník (27.11.2008)
ROZHOVOR s Doc. PhDr. Jaromírem Hořcem, CSc. (17.11.2008)
Socha „Zborováka“ z r. 1937 je na letáku ilustrační a vyjadřuje kontinuitu s minulostí (17.11.2008)
Zvláštní tištěné číslo Spořilovských novin přináší stanoviska PRO i PROTI (14.11.2008)
Veřejná sbírka na obnovu vojenské historické památky úspěšně pokračuje (10.11.2008)
Forma budoucího památníku je jedna věc, ale důležitější je jeho obsah a sdělení (09.11.2008)
Představení návrhů na památník odbojů a na rekonstrukci Roztylského náměstí (05.11.2008)
Sbírka na obnovu památníku odbojů pokračuje (14.08.2008)
Sdružení podporuje koncepční rekonstrukci CELÉHO Roztylského náměstí, v jejímž rámci dojde i k úpravě pietního místa (10.06.2008)
HOLD NAŠIM HRDINŮM, bojovníkům a obhájcům svobody a demokracie! (01.05.2008)
Fotokronika - Setkání s veřejností (13.12.2007) (15.12.2007)
Návrh 1, návrh 2 (13.12.2007)
Prosba k účastníkům diskuse o pomníku (13.12.2007)
Dopis Adolfa Branalda (13.12.2007)
Potřebuje Spořilov pomník? (11.12.2007)
Nezapomínáme, bratři legionáři! Zářný příklad nezměrného hrdinství a opravdového českého vlastenectví (1) (10.12.2007)
Kauza pomník Hrdinům od Zborova (10.12.2007)
Roztylské náměstí jako prostor a hodnota (03.12.2007)
Nápisy na zborovském pomníku (06.10.2007)
Spořilovští filatelisté - vzpomínáte na pamětní známky ke 20. výročí Zborova? (29.08.2007)
Jak vypadalo odhalení sochy „Bojovníka od Zborova“? (20.08.2007)
Spořilov u Zborova (08.08.2007)
65 let od zničení pomníku na Spořilově (13.07.2005)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Autor: Redakce | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Spořilovské aktuality
28.05.2017: V uplynulém týdnu
jste si mohli od členů Sboru pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova, z. s. zakoupit obě vydané knihy - Po stopách spořilovských legionářů (2016) a Vzpomínky na spořilovské sokolské divadlo (2017) - na Zahradní slavnosti ZŠ Jižní (zde na pódiu mj. Vladimír Prchlík krátce představil i Spořilovské noviny) a na farmářském trhu na Roztylském náměstí.
Prodej knih bude pokračovat na farmářských trzích po celý červen! Využijte této možnosti a kupte knihy i pro své příbuzné a známé, kteří již na Spořilově třeba nežijí, ale přesto se o naši nejlepší čtvrť v Praze zajímají.

24.05.2017: Veřejný prostor na Spořilově je v hledáčku radnice
Ve čtvrtek 18. května proběhlo setkání na Základní škole Jižní IV, kde zástupci městské části v čele se starostou Petrem Štěpánkem debatovali společně s architekty a urbanisty spolu s občany o veřejném prostoru na starém Spořilově i sídlišti. Fotografie z akce najdete zde-

24.05.2017: Spořilovská ZUŠka popřála Vadimu Petrovovi
Fotoreportáž z akce najdete na webu ZUŠ Vadima Petrova.

Starší aktuality


Čtenáři od 31.5.2004

(c) Spořilovské noviny 2004 - 2017  
Vydavatel: Mgr. Tomáš Hromádka - REGIONPLUS. Adresa redakce: Mgr. Tomáš Hromádka, Na Sádce 1749/1, 149 00 Praha 4. IČO: 03582205. Tel. 777 944 684.
Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce a vlastníků autorských práv. Bez souhlasu redakce nesmí být žádná část Spořilovských novin publikována a to jak v tištěné, tak elektronické podobě.
Kontaktní e-mail redakce: noviny@sporilov.info
CENÍK INZERCE